Opis grupe:

Autoservis je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja autoservisa.

Poslovni proces počinje otvaranjem servisnog naloga gdje se upisuju podaci o vozilu, te o vlasniku vozila. Tijekom servisa, u radni nalog se dopisuju podaci o ugrađenim dijelovima i izvršenom radu. Za svaki radni nalog meže se definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih vozila.

Nakon što je servis obavljen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Račun A). Prilikom izrade računa, u polje ‘broj naloga’ upisuje se broj naloga za servis, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima iz dokumenta Nalog za servis.

Da biste ustanovili koji su radni nalozi ostali otvoreni (nefakturirani), upotrijebite izvještaj ‘Otvoreni radni nalozi autoservisa’.

Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima – serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima po serviserima.

RAZLIKA IZMEĐU GRUPA AUTOSERVIS I AUTOSERVIS II

Grupa Autoservis II je namijenjena većim servisima kod kojih je neophodno razdvojiti funkciju skladišta od funkcije servisiranja. U ovoj grupi izdavanje materijala prati se kroz poseban dokument (Izdatnica A), kojeg izrađuje skladištar, a prijem vozila i evidencija izvršenih radova prate se putem dokumenata Prijem vozila i Izvršeni radovi.

Za male autoservise, koji nemaju posebnog skladištara zaduženog za stanje zaliha, može se koristiti grupa Autoservis, jer se u njemu podaci o utrošenim materijalima i izršenim radovima upisuju direktno na dokument Nalog za autoservis, koji ujedno ima i funkciju prijema vozila. Na ovaj način, skraćuje se postupak izrade dokumentacije, jer se umjesto tri dokumenta, radi samo jedan.

Autoservis

120,00  s PDV-om

SKU: 36646 Kategorija: