Opis grupe

Blagajna je grupa dokumenata za praćenje blagajničkog poslovanja.

Grupa Blagajna omogućuje istovremeno vođenje neograničenog broja blagajni. Za definiranje blagajne, potrebno je prvo upisati podatke u dokument Blagajna. Za svaku blagajnu koju želite voditi u okviru istog poduzeća, potrebno je upisati jednu stavku u dokument Blagajna. Upis podataka u dokument BLAGAJNA potreban je i ako u poduzeću postoji samo jedna blagajna.

Prilikom upisa podataka o Blagajni, u parametrima dokumenta upisuje se knjigovodstveni račun blagajne, koji se koristi prilikom automatskog knjiženja prometa blagajne u financijsko knjigovodstvo. Dakako, ako je u poduzeću otvoreno više blagajni, za svaku je blagajnu potrebno otvoriti drugi knjigovodstveni račun.

Nakon upisa podataka o blagajnama, potrebno je upisati podatke o uplatiocima odnosno primaocima iz blagajne. Ove podaci upisuju se dokumentom Uplatioc/Primaoc. Prilikom upisa podataka o komitentima, korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, uz svakog će komitenta upisati i njegov knjigovodstveni račun. Ovaj račun će se automatski učitavati prilikom upisa podataka o komitentima na uplatnice i isplatnice, čime se ubrzava i olakšava njihovo knjiženje. Knjigovodstveni račun kojeg upišete uz komitenta, ne mora nužno biti i račun na kojeg će se dokument knjižiti, jer se on može i izmjeniti na samoj uplatnici odnosno isplatnici.

Dokumentima Uplatnica i Isplatnica upisuju se podaci o uplatama odnosno isplatama gotovine. Ako je u poduzeću otvoreno više blagajni, tada prije početka unosa podataka treba odabrati blagajnu za koju se vrši unos podataka. U slučaju da je otvorena samo jedna blagajna, tada se ne vrši izbor blagajne već se odmah upisuju podaci.

Za korisnike koji uplate i isplate gotovine obavljaju direktno komitentima, priredili smo dokumente Uplatnica B i Isplatnica B. Ovi dokumenti ne koriste matičnu bazu uplatitelja i primatelja, nego podatke o komitentima učitavaju direktno iz šifarnika partnera. Na ovaj način nije potrebno kupce i dobavljače još jednom definirati kao uplatioce i primaoce, čime se ubrzava rad s blagajnom.

Budući da Uplatnica B i isplatnica B koriste podatke o partnerima, s ovim dokumentima nije moguće obrađivati onaj promet blagajne koji nema veze s kupcima odnosno dobavljačima (npr. gotovinske čekove, polog gotovine na žiro rn, isplata putnih nalog i slično). Za tu svrhu potrebno je koristiti dokumente Uplatnica i Isplatnica.

Dokumenti Uplatnica, Isplatnica, Uplatnica B i Isplatnica B automatski knjiže promet blagajne u financijsko knjigovodstvo.

Blagajna

90,00  s PDV-om

SKU: 36648 Kategorija: