Opis grupe

Honorari su grupa dokumenata i izvještaja namijenjeni za obračun i evidentiranje honorara, ali i drugih primitaka koji se ne smatraju plaćom.

Prvo se dokumentom Porezni obveznik upisuju podaci o poreznim obveznicima za koje će se vršiti obračun primitaka.
Zatim se dokumentima Obračun drugog dohotka, Ostali primici i ‘Sluzbeni put u inoz.’ vrši obračun poreza, prireza i doprinosa za odabrane primitke, a na kraju se izrađuje JOPPD obrazac.

Honorari

120,00  s PDV-om

SKU: 36663 Kategorija: