Opis grupe

INO-DOH je grupa dokumenata i izvještaja za obradu dohotka iz inozemstva i izradu INO-DOH obrasca.

Modul se sastoji od slijedećih dokumenata:
a) osnovni šifrarnici
– Oznaka države (šifrarnik država)
– Oznaka INO primitka (Šifre primitaka)

Ovi šifrarnici se isporučuju s već upisanim podacima.
Posebno skrećemo pažnju na šifrarnik ‘Oznaka INO primitaka’, koji sadrži i OECD oznake primitaka, koje ne
moraju nužno biti točne za svaki slučaj. Više informacija možete pronaći u pomoći ovog dokumenta.

b) izvedeni šifrarnici
– INO dohodak, INO platitelj i INO primatelj

Ove šifrarnike kreira sam korisnik,
– ako će INO-DOH obrazac automatski učitavati iz modula Plaća i Honorari
– ako će ručno upisivati veću količinu podataka

c) podaci za izradu obrasca
– INO-DOH podaci
– koristi se automatsko učitavanje podataka iz modula Plaća i Honorari
– koristi se za ručni unos većeg broja podataka

– INO-DOH obrazac, može se popunjavati:
– automatskim učitavanjem podataka iz dokumenta INO-DOH podaci
– ručno, bez korištenja šifrarnika is skupine b), prikladno za izradu jednostavnih obrazaca (do 3 retka)

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA PLAĆA I HONORARI
Korisnici modula Plaća i Honorari u dokumentima:
– Obračunska lista (Plaća)
– Neoporezivi primici (Plaća)
– Obračun drugog dohotka (Honorari)
– Ostali primici (Honorari)
– Neoporezivi primici II (Honorari)

dobivaju red za upis šifre INO primatelja, koji je potreban za automatsko učitavanje podataka u modul INO-DOH.

NAPOMENA ZA 2017. godinu.
Da bi podaci o INO-dohotku za 2017 godinu bili automatski učitani u INO-DOH modul, potrebno je u u gore navedenim dokumentima iz 2017. godine dodati šifre INO primatelja. Također, ako ste u 2016. godini imali obračun čija je isplata bila u 2017. godini, tada i u knjizi za 2016. godinu treba aktivirati modul INO-DOH, kako bi se i na tim dokumentima dodali podaci o INO primateljima.

Alternativno, podatke o isplatama obračuna iz 2016. godine možete ručno dodati na dokument INO-DOH podaci, kako bi izbjegli aktiviranje modula INO-DOH u knjizi za 2016. godinu (što je vjerojatno puno brže i jednostavnije rješenje).

INO-DOH

60,00  s PDV-om

SKU: 36665 Kategorija: