Opis grupe

Grupa Inventar koristi se za evidentiranje dugotrajne imovine i sitnog inventara.

Dokumentima iz grupe Inventar, moguće je izvršiti automatski obračun amortizacije, kao i knjiženje svih promjena na inventaru u financijsko knjigovodstvo. Prilikom knjiženja u financijsko knjigovodstvo, na sve dokumente koji vrše knjiženja primjenjuje se kontrola datuma na odabranu ‘Poslovnu godinu’. U financijsko knjigovodstvo knjiže se samo oni dokumenti čiji je datum promjene iz iste godine koja je odabrana u podacima o knjizi kao tekuća poslovna godina. Dokumenti čiji datum ne odgovara postavljenoj ‘poslovnoj godini’ ne vrše nikakva knjiženja u financijsko knjigovodstvo, budući da se promjene na inventaru iz prethodnih godina već nalaze u početnom stanju financijskog knjigovodstva, te se više ne smiju knjižiti.

Inventar

120,00  s PDV-om

SKU: 36668 Kategorija: