Opis grupe

Grupa komercijalisti namijenjena je onim korisnicima koji svoju prodaju žele pratiti po komercijalistima.

U grupi se nalazi dokument za definiranje prodajnog osoblja, te izvještaju koji prikazuju rezultate njihovog rada.

Korisnici koji koriste i modul Profitni centri, uz podatak o komercijalisti mogu odmah zapisati i šifru profitnog centra kojem on pripada.

Ovaj modul nije neophodan onim korisnicima koji koriste grupu Profitni centri, i koji kao profitne centre definiraju prodajno osoblje, jer se i kroz profitne centre dobivaju slični rezultati. Korisnici koji koriste grupu Profitni centri, a kod kojih profitni centri ne predstavljaju prodajno osoblje, trebaju koristiti ovu grupu ukoliko žele pratiti prodaju po komercijalistima.

Komercijalisti

90,00  s PDV-om

SKU: 36673 Kategorija: