Opis grupe

Komisija je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena onim korisnicima koji svoju robu daju u komisijsku prodaju.

Komisijska prodaja uobičajeno se prati na način da se za svakog komisionara definira posebno skladište robe putem kojeg se prati stanje zaliha robe u komisiji. Modul Komisija ne radi na ovaj način, već cjelokupnu komisijsku prodaju za sve komisionare prati preko jednog jedinog komisijskog skladišta. Ovo skladište je organizirano na način da može izdvojeno prikazivati podatke za svakog komisionara posebno, pa se, unatoč činjenici da je riječ o samo jednom skladištu, mogu dobiti informacije za svakog komisionara posebno, kao da je riječ o više skladišta. Ovakvom organizacijom programa, znatno se pojednostavljuje praćenje komisijske prodaje ( jer je riječ o samo jednom skladištu), a da se pri tome ne gubi nikakva bitna informacija.

Modul Komisija ne može raditi samostalno, već je za njegovo funkcioniranje potreban i modul Robno (glavno veleprodajno skladište) s kojeg se roba prebacuje na komisijsko skladište, i na kojeg se vraća u slučaju povrata robe od strane komisionara.

Tijek obrade podataka je slijedeći:

1. Dokumentom Otpremnica K roba se sa glavnog skladišta prenosi na komisijsko skladište.
2. Kad komisionar napravi odjavu, roba na komisijskom skladištu automatski se razdužuje putem dokumenta Račun K.
3. Roba koju komisionar vraća neprodanu, vraća se na glavno skladište putem dokumenta Povratnica K.

NAPOMENA
U programu Synesis uobičajeno je da se svako skladište mora definirati prije nego što ga se počne koristiti. U modulu Komisija to nije slučaj, jer postoji samo jedno skladište komisije, pa ga nije potrebno posebno definirati od strane korisnika, jer je već definirano programom.

NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA FINANCIJSKO
Korisnici koji koriste modul Financijsko, u financijskom knjigovodstvu otvaraju samo jedan konto za skladište komisije, bez obzira na broj komisionara. Ovaj konto će uvijek iskazivati zbirnu vrijednost sve robe dane u komisiju, a analitička razrada po komisionarima može se dobiti kroz izvještaje u modulu Komisija.

 

Komisija

100,00  s PDV-om

SKU: 36674 Kategorija: