Opis grupe

Locco vožnja je grupa dokumenata i izvještaja za obračun locco vožnje.

Grupa Locco vožnja omogućuje obračun locco vožnje za neograničeni broj vozača istovremeno. Da bi mogli napraviti obračun, potrebno je prvo upisati podatke o vozačima u dokument Vozač. Za svakog vozača za kojeg želite raditi obračun, potrebno je upisati jednu stavku u dokument Vozač. Upis podataka u dokument Vozač potreban je i onda kada se obračun radi samo za jednog vozača.

Prilikom upisa podataka o vozaču, u parametrima dokumenta upisuju se knjigovodstveni računi troškova locco vožnje i obveze prema vozaču, koji se koriste prilikom automatskog knjiženja Putnog naloga – locco vožnja u financijsko knjigovodstvo. Ako se obračun radi za više vozača, za svakog vozača mogu se otvoriti drugi knjigovodstveni računi.

Nakon upisa podataka o vozačima, potrebno je upisati podatke o odredištima. Ovi se podaci upisuju dokumentom Odredište. Upisana odredišta vrijede za sve vozače za koje se radi obračun.

Dokumentom Putni nalog – locco vožnja upisuju se podaci o izvršenim vožnjama. Ako se obračun radi za više vozača, tada se prije početka unosa podataka treba odabrati vozač za kojeg se vrši unos podataka. U slučaju da je definiran samo jedan vozač, tada se ne vrši izbor vozača već se odmah upisuju podaci za obračun putnog naloga.

Dokument Putni nalog – locco vožnja automatski knjiži obračun locco vožnje u financijsko knjigovodstvo.

Locco vožnja

60,00  s PDV-om

SKU: 36675 Kategorija: