Opis grupe

Montaža je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslova sastavljanja i rastavljanja proizvoda.

U grupi montaža nalaze se dva dokumenta:
– Sastavnica (kada se proizvod sastavlja iz više dijelova)
– Rastavnica (kada se novi proizvodi dobivaju rastavljanjem)

Oba dokumenta koriste podatke o robama, odnosno sa skladišta veleprodaje (grupa Robno) uzimaju dijelove koji su potrebni za montažu, a gotove proizvode ponovo vraćaju na skladište. Promjene na zalihama roba (smanjenje utrošenih dijelova i povećanje načinjenih proizvoda), automatski se evidentiraju na skladištu.

Grupa je namijenjena onim korisnicima koji dijelove prodaju kao krajnji proizvod, a ponekad od njih sastavljaju novi proizvod, npr (sastavljanje računala od komponenti koje također mogu biti i same predmet prodaje).

Montaža

100,00  s PDV-om

SKU: 36678 Kategorija: