Opis grupe

Neprofit je modul za praćenje poslovanja neprofitne udruge.

Dokumentima Izvor i Projekt definiraju se projekti i davatelji sredstava.
Dokumentima Financijski plan i Izmjene financijskog plana definiraju se planovi poslovanja udruge.
Dokumentom Izvršenje financijskog plana utvrđuje se stupanj izvršenja plana, usporedbom plana sa knjigovodstvenim podacima.

Modul Neprofit nije samostalan, jer se njegov rad oslanja na modul Financijsko.

Kad se aktivira modul Neprofit, u modulu Financijsko, sve temeljnice dobivaju dodatno polje ‘Projekt’ koji se obavezno upisuje kod knjiženja konta iz klase 3 i 4.

Modul PDV također u dokumentima URA i IRA dobiva dodatna polja za knjiženje projekata.

Također, i neki drugi moduli koji automatski knjiže u Financijsko, dobivaju podatak o projektu, kako bi automatska knjiženja imala sve potrebne podatke za praćenje izvršenja projekata.

Moduli koji automatski knjiže projekte:
– Blagajna (Uplatnice i Isplatnice)
– Putni troškovi (Obračun putnog naloga)
– Locco vožnja (Putni nalog locco vožnje)
– Prodaja (Račun, Račun-otpremnica, Zbrojni račun, Odobrenje kupcu)
– Usluge (Račun O i Račun D)
– Honorari (Obračun drugog dohotka)

Ostali moduli nemaju automatsko knjiženje projekata.

NAPOMENA ZA MODUL PLAĆA
U modulu Plaća nema mogućnosti automatske razrade troškova plaće po projektima. pa korisnici modula Neprofit ne bi trebali koristiti Automatsko knjiženje iz modula Plaća, nego umjesto njega trebaju ručnom temeljnicom knjižiti troškove plaće po projektima.

NAPOMENA ZA DOKUMENT IZVOD U MODULU FINANCIJSKO
Dokument Izvod u modulu Financijsko nema mogućnost razrade projekata po pojedinim stavkama. Umjesto toga, podatak o projektu se upisuje samo u zaglavlju dokumenta, i primjenjuje se na sva konta prihoda i rashoda koja se mogu naći na izvodu.

Ako se dogodi da se na jednom izvodu nađe više stavaka koje trebaju biti razrađene na više projekata, potrebno je naknadno ručnom temeljnicom stornirati takve stavke s projekta koji je naveden na izvodu i prenijeti ih na točan projekt. Ovo ograničenje na dokumentu Izvod posljedica je njegove kompleksnosti (automatsko učitavanje izvoda iz datoteke, učitavanje iz virmana, povezivanje s računima…) koja nam je onemogućla da na zadovoljavajući način riješimo i istovremeno knjiženje na više projekata.

Neprofit

120,00  s PDV-om

SKU: 36679 Kategorija: