Opis grupe

Obrt je grupa dokumenata za vođenje knjige primitaka i izdataka, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2016.

Podaci u knjigu primitaka i izdataka unose se ručno putem dokumenata Primitak i Izdatak, ali i automatski od strane drugih dokumenata. Tako, na primjer, dokument URA, iz grupe PDV, automatski knjiži izdatke u knjigu Primitaka i izdataka na temelju podataka o plaćenim računima. Isto tako, dokument Račun, koji automatski knjiži plaćanja računa u knjigu IRA, također automatski knjiži i primitke u knjigu primitaka i izdataka.

Svi dokumenti koji automatski knjiže u knjigu primitaka i izdataka, na ekranu, u zaglavlju dokumenta imaju gumb na kojem piše ‘KPI’. Klikom miša na ovaj gumb, biti će prikazana sva knjiženja u knjigu primitaka i izdataka koja su automatski izvršena od strane promatranog dokumenta.

Kod korisnika koji koriste grupe kao što su PDV, Prodaja, Maloprodaja i druge, većina upisa u knjigu primitaka i izdataka obaviti će automatski od strane dokumenata iz navedenih grupa, a ručno treba knjižiti samo one poslovne promjene koje nisu obuhvaćene automatskim knjiženjem dokumenata iz navedenih grupa.

Obrt

120,00  s PDV-om

SKU: 36681 Kategorija: