Opis grupe

Osnovni podaci su grupa dokumenata koji opisuju temeljne podatke poduzeća, kao što su partneri, artikli, stope poreza i slično… Neophodni su za rad drugih dokumenata, jer se ovi podaci često koriste kao dio nekog drugog dokumenta. Budući da se ovi matični podaci koriste u dokumentima koji spadaju u različite grupe, izdvojeni su u zasebnu grupu koja je zajednička za sve transakcije u programu.

U ovoj grupi nisu uključeni oni matični podaci koji se koriste samo u okviru jedne grupe dokumenata, jer se takvi matični podaci nalaze u onoj grupi u kojoj se i koriste. Na primjer, matični podaci o komitentima blagajne (uplatioci i primaoci) nalaze se u grupi Blagajna, jer se i koriste samo u okviru te grupe.

Korisnici koji u programu Synesis koriste svega nekoliko modula, u ovom modulu će vjerojatno pronaći i neke dokumente čiji se podaci ne koriste u niti jednom od modula kojeg oni koriste.

Osnovni podaci

Cijena na upit

SKU: 36683 Kategorija: