Opis grupe

PDV je grupa dokumenata za obradu poreza na dodanu vrijednost, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2019. godine.

U grupi PDV nalaze se dokumenti za knjiženje u knjigu ulaznih i izlaznih računa, te dokumenti za praćenje posebnih evidencija.

Na temelju podataka iz svih ovih knjiga, dokument Obrazac PDV automatski izrađuje prijavu poreza na dodanu vrijednost. Pri tome, program uzima u obzir različitosti obračuna za poduzeća odnosno za obrtnike.

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
U knjigu ulaznih računa upisuju se podaci o svim (tuzemnim) ulaznim računima.

Korisnici-obrtnici u knjigu URA obavezno upisuju i podatke o plaćanjima tih računa. Pri tome, oni korisnici koji koriste i grupu Obrt (knjigu primitaka i izdataka), uz podatke o plaćanjima upisuju i način plaćanja te opis plaćanja, jer se ti podaci automatski knjiže u knjigu Primitaka i izdataka.

URA – POSEBNE EVIDENCIJE

Osim redovne knjige URA, u programu postoje još dodatne knjige za praćenje tuzemnog prijenosa porezne obveze, stjecanje dobara i usluga iz zemalja članica EU, uvoza, te o računima primljenim od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u RH.

Svim ovim knjigama je zajedničko da primatelj računa sam obračunava PDV, ali ga ( u većini slučajeva), istovremeno koristi i kao pretporez.

KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

U knjigu izlaznih računa upisuju se podaci o izlaznim računima, ali i o drugim oporezivim prometima (promet maloprodaje, restorana,…)

Korisnici koji koriste module Prodaja i Maloprodaja, u dokument IRA praktično ne upisuju ništa, jer se knjiga izlaznih računa generira automatski prilikom izrade Računa, Računa-otpremnice, Prometa trgovine i drugih dokumenata koji za posljedicu imaju stvaranje obveze za PDV. Ovi korisnici ručno upisuju podatke u dokument U-RA samo ako žele izvršiti naknadne korekcije automatskog knjiženja, odnosno za one poslovne promjene koje nisu obuhvaćene ostalim dokumentima.

KNJIŽENJE U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, prilikom upisa podataka u dokumente U-RA i I-RA, istovremeno mogu upisati i knjiženje tih računa. Knjiženja se unose ručno, na isti način kao i na klasičnoj temeljnici. Ipak, da se ubrza postupak unosa knjiženja, program automatski priprema stavke za knjiženje, na temelju podataka o kontima koji su upisani u parametre dokumenata URA i IRA. Ovako pripremljena knjiženja korisnik može prije pospremanja dokumenta izmijeniti.

PDV

140,00  s PDV-om

SKU: 36687 Kategorija: