Opis grupe

Prodaja je grupa dokumenata za vođenje prodaje. Dokumenti iz grupe Prodaja mogu se koristiti samostalno ili zajedno s dokumentima iz grupe Robno.
Kad se modul Prodaja koristi samostalno (tj. kad u knjizi nije definirana grupa Robno), tada se u programu ne prati materijalno knjigovodstvo, odnosno ne postoje skladišne kartice roba. Ovakav način rada koristiti će oni korisnici koji prodaju vlastite proizvode ili usluge, a nemaju skladište gotovih proizvoda.

Kad se grupa Prodaja koristi zajedno s grupom Robno, tada se u programu vodi i materijalno knjigovodstvo. Ovakav način korištenja programa je uobičajen kod veleprodaje odnosno kod prodaje vlastitih proizvoda sa skladišta.

OTVARANJE SKLADIŠTA
Program omogućava istovremeno praćenje prodaje sa više od jednog prodajnog mjesta – Skladišta. U slučaju kad je definirano više skladišta, u svakom od skladišta redni brojevi dokumenata čine vlastiti niz brojeva, odnosno svi počinju od broja 1.

Da bi mogli koristiti dokumente iz grupe Prodaja, potrebno je prvo upisati podatke o Skladištu. Sve dok u dokumentu Skladište niste upisali barem jedno skladište, nećete moći koristiti ostale dokumente (osim dokumenta Robe, koji je zajednički za sva skladišta). Dokument Skladište mora se definirati čak i kad se prodaja u poduzeću odvija centralno, odnosno samo s jednog skladišta.

Kad se pokrene bilo koji dokument (osim dokumenata Račun za predujam, Skladište i Roba), prije početka upisa podataka, potrebno je odabrati skladište za koje vršite unos. Ako je dokumentom Skladište definirano samo jedno skladište, tada se skladište ne bira jer izbor nije potreban – riječ je uvijek o istom skladištu.

Ako se modul Prodaja koristi zajedno s modulom Robno, dokument Skladište postoji u obje grupe ali se podaci o skladištu upisju samo jednom (bilo u grupi Robno, bilo u grupi Prodaja), jer jednom upisani, vrijede za obje grupe istovremeno.

Dokument Skladište mora se definirati i u slučaju kada se ne koristi grupa Robno. U tom slučaju, dokument Skladište ne označava pravo skladište, već ‘prodajno mjesto’, budući da se ne vode skladišne kartice.

Prodaja

120,00  s PDV-om

SKU: 36691 Kategorija: