Opis grupe

Grupa Profitni centri namijenjena je za praćenje financijskog knjigovodstva po tzv. profitnim centrima (mjestima troška, mjestima prihoda, mjestima profita, itd…).

Profitni centri mogu se koristiti za različite namjene. Korisnik definira što je profitni centar, ovisno o svojim potrebama. Kod projektne organizacije, profitni centar biti će pojedini projekti. Kod građevinske tvrtke, to će biti gradilišta. Kod trgovačke tvrtke, profitni centar može biti svaki komercijalista posebno. Mogućnosti su neograničene a ovise samo o potrebama korisnika.

Korisnici koji u programu Synesis uključe grupu Profitni centri, na svim dokumentima koji vrše automatsko knjiženje u financijsko knjigovodstvo, dobivaju dodatno polje za upis šifre profitnog centra. Tako, na primjer, na dokumentu Račun u grupi Prodaja, pojavljuje se dodatno polje ‘Profitni centar’. Ovo polje se pojavljuje na apsolutno svim dokumentima koji imaju veze s financijskim knjigovodstvom kao što su: obračun autorskog honorara, obračun plaće, amortizacija osnovnih sredstava, ulazni i izlazni računi, blagajna, itd…

Unos podataka o profitnom centru na takvim dokumentima nije obavezan. Ako se upiše šifra profitnog centra, tada se knjiženje provodi tako da program osim konta zapisuje i šifru profitnog centra na kojeg se odnosi knjiženje. Ako se ne upiše šifra profitnog centra, tada se knjiženje provodi bez zapisivanja podataka o šifri profitnog centra, odnosno, smatra se da se knjiženje odnosi na opće troškove uprave, odnosno na poduzeće u cjelini.

Kod ručnih temeljnica, šifra profitnog centra može se zadavati uz svaku stavku posebno, tako da neke stavke na temeljnici mogi imati različite šifre profitnih centara, a neke uopće ne moraju imati upisanu šifru.

Pravila za korištenje ovog modula su vrlo jednostavna. Svaki puta, u bilo kojem dokumentu, kad upišete šifru profitnog centra, tada se knjiženje provodi u korist (i/ili na teret) odabranog profitnog centra. Ako šifra profitnog centra nije upisana, tada se knjiiženje odnosi na poduzeće u cjelini.

Ovakav način knjiženja omogućuje da se za evidentiranje profitnih centara ne trebaju otvarati posebna konta, već se uvijek knjiženje provodi na istim kontima, uz mogućnost dodavanja šifre profitnog centra.

U grupi Profitni centri, nalaze se dokumenti i izvještaji koji daju podatke za odabrani profitni centar. Tako se, na primer, mogu dobiti konto kartice, dnevnik knjiženja, bruto bilanca, otvorene stavke, bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, itd.. Također, može se dobiti pregled svih dokumenata koji su izvršili knjiženje za odabrani profitni centar, kao i usporedni prikaz stanja po kontima prema profitnim centrima.

Brutto bilanca profitnog centra ne mora biti u ravnoteži (saldo=0). Ravnoteža bruto bilance ovisi o ručnim knjiženjima koja se zadaju putem dokumenata Temeljnica i Izvod. Budući da za operativne svrhe vrlo često nije potrebno evidentirati sve promjene u poduzežu prema profitnim centrima, lako će se dogoditi da brutto bilanca nije u ravnoteži. Dokumenti koji vrše automatsko knjiženje (npr. Račun) šifru pofitnog centra evidentiraju uz sva konta koja sudjeluju u knjiženju (na primjeru Računa, to su konta prihoda, PDV-a i kupca). Ukoliko se želi pratiti otvorene stavke kupaca po profitnim centrima, tada je nužno da se i prilikom knjiženja plaćanja (dokument Izvod) uz svaku stavku upiše i šifra profitnog centra.

O korisniku programa ovisi koliko daleko će ići s praćenjem profitnih centara. U programu su predviđeni gotovo svi izvještaji koji bi mogli biti zanimljivi za naše korisnike. Da li će svi izvještaji koje smo ponudili u grupi Profitni centri davati smislene rezultate, ovisi samo o potrebama korisnika da na svim knjiženjima dosljedno upisuje šifre profitnih centara.

Zatvaranje klase 4 i 7 ne provodi se po profitnim centrima, jer se struktura troškova može uvijek vidjeti i bez da se zatvaranje konta knjiži sa šifrom profitnog centra.

Početno stanje nove poslovne godine, automatski preuzima i podatke o profitnim centrima iz knjige prethodne poslovne godine.

NAPOMENA:
Grupa Profitni centri može se koristi samo zajedno s grupom Financijsko.

Profitni centri

120,00  s PDV-om

SKU: 36692 Kategorija: