Opis grupe

Proizvodnja je grupa dokumenata za obračun utroška materijala u proizvodnji prema unaprijed zadanom normativu. Korisnici koji ne žele vršiti obračun utroška materijala prema zadanom normativu, nego prema stvarnoj potrošnji, trebaju koristiti grupu Proizvodnja II.

Dokumenti iz grupe Proizvodnja koriste podatke o materijalima iz grupe Materijalno, a podatke o proizvodima iz dokumenta Roba/usluga koji se nalazi u matičnim podacima.

Obračun utroška materijala vrši se na slijedeći način:

Prvo se dokumentom Normativ upisuju recepture za proizvodnju nekog proizvoda, pri čemu se unose potrebni materijali kao i njihova potrebna količina.

Nakon toga se obračun utroška materijala vrši jednim od tri ponuđenih dokumenata:
– Radni nalog
– Radni nalog M
– Radni nalog T

Ovi dokumenti se razlikuju u slijedećem

1. Dokument Radni nalog proizvedene gotove proizvode automatski prenosi na skladište veleprodaje
2. Dokument Radni nalog M automatski prenosi gotove proizvode u maloprodaju
3. Dokument Radni nalog T ne prenosi gotove proizvode na nikakvo skladište, već samo u financijskom knjigovodstvu knjiži konto troškova proizvodnje s razduženjem konta skladišta materijala.

Korisnici koji žele pratiti troškove proizvodnje ne samo po cijeni utrošenog materijala, već u nju žele uključiti i dodatne, ukalkulirane troškove rada, energije, amortizacije, usluga i ostale troškove, to mogu učiniti na način da u dokument Normativ upišu indekse vrijednosti ovih troškova za jedinicu proizvoda.Ovako upisani troškovi biti će uključeni u troškove proizvodnje putem dokumenata Radni nalog, Radni nalog M i Radni nalog T. Ovi dokumenti indekse troškova množe s vrijednošću indeksa koji se unosi kao parametar dokumenta.

Proizvodnja

120,00  s PDV-om

SKU: 36693 Kategorija: