Opis grupe

Proračun II je grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za praćenje izvršenja proračuna (proračunsko knjigovodstvo) proračunskih korisnika i jedinica lokalne samouprave.
Ova grupa nije samostalna, već je ovisna o podacima upisanima u dokumentima grupe Proračun I u kojoj se vrši proračunsko planiranje.

Proračun II

120,00  s PDV-om

SKU: 36697 Kategorija: