Opis grupe

Servis II je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja servisne djelatnosti.

Poslovni proces počinje otvaranjem radnog naloga servisa u koji se upisuju podaci o predmetu servisa, te o naručiocu. U radni nalog se mogu upisati i dogovoreni radovi i rezervni dijelovi, ali i ne moraju, jer se stvarna potrošnja djelova i izvršenih radova prati zasebnim dokumentima.

Nakon što je napravljen radni nalog, dokumentom Izdatnica servisa evidentira se potrošnja rezervnih dijelova, a dokumentom Servisni radovi evidentiraju se izvršeni radovi. Po jednom radnom nalogu može biti napravljeno i više izdatnica i servisnih radova. Ako su u radnom nalogu upisani dogovoreni dijelovi i radovi, onda će dokumenti Izdatnica servisa i Servisni radovi automatski učitavati odgovarajuće stavke iz radnog naloga, kako bi ubrzali unos podataka.

Nakon što je servis završen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Račun za servis ili Račun za servis G). Prilikom izrade računa, u polje ‘broj naloga’ upisuje se broj naloga za servis, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima o utrošenim rezervnim dijelovima i izvršenim radovima koji su evidentirani za odabrani radni nalog.

Za svaki radni nalog može se definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih predmeta.

Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima – serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima prema serviserima.

Dokumentom Ponuda servisa, naručiteljima možete izdati ponudu za servis. Ukoliko ponuda bude prihvaćena, podaci iz ponude se mogu automatski prenijeti u radni nalog.

Servis II

120,00  s PDV-om

SKU: 36704 Kategorija: