Opis grupe

Servis je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje poslovanja servisne djelatnosti.

Poslovni proces počinje otvaranjem servisnog naloga u kojeg se upisuju podaci o prometu servisa, te o naručiocu servisa. Tijekom servisa, u radni nalog se dopisuju podaci o ugrađenim dijelovima i izvršenom radu. Za svaki radni nalog meže se definirati da li je riječ o redovnom servisu, servisu u garantnom roku, reklamaciji (koja se ne naplaćuje) ili o internom servisu vlastitih predmeta.

Nakon što je servis obavljen, za izvršeni rad izdaje se račun (dokument Račun S). Prilikom izrade računa, u polje ‘broj naloga’ upisuje se broj naloga za servis, a program automatski popunjava ostatak računa s podacima iz dokumenta Nalog za servis.

Da bi vidjeli koji su radni nalozi ostali otvoreni (nefakturirani), upotrijebite izvještaj ‘Otvoreni nalozi za servis’

Dokumentom Serviser unose se podaci o radnicima – serviserima koji obavljaju servis, kako bi se mogli dobiti dodatni izvještaji o izvršenim radovima prema serviserima.

Servis

120,00  s PDV-om

SKU: 36703 Kategorija: