Opis grupe

Sljedivost je modul namjenjen za praćenje LOT brojeva i rokova trajanja za sirovine, proizvode i trgovačku robu. Aktiviranjem ovog modula, u programu se događaju slijedeće promjene:

OSNOVNI PODACI:
U dokumentu Roba/usluga pojavljuje se novi podatak, ‘LOT evidencija’, s kojim se određuje da li se za neki artikal prati sljedivost ili ne. Ovaj podatak može imati slijedeće vrijednosti:
– Ne vodi se
– LOT i rok trajanja
– samo LOT (bez roka trajanja)
– samo rok trajanja (bez LOT-a)

MATERIJALNO
U dokumentu Materijal, pojavljuje se novi podatak, ‘LOT evidencija’, s kojim se određuje da li se prati sljedivost. Vrijednosti su iste kao i kod dokumenta roba/usluga.

Praćenje podataka o sljedivosti omogućeno je dodavanjem polja za upis LOT broja i roka trajanja na slijedećim dokumentima:

MATERIJALNO: Primka M, Izdatnica M, Međuskladišnica M, Povrtnica M, Račun M, Početno stanje mat. i Kalo, rasap i lom
ROBNO: Primka, Otpremnica, Međuskladišnica, Povrat robe, Početno stanje – robno, Otpis, kalo i lom, Revers i Povrat reversa
PRODAJA: Račun-otpremnica i Odobrenje kupcu
MONTAŽA: Sastavnica, Rastavnica
PROIZVODNJA: Radni nalog i dokumenti za povrat poluproizvoda
PROIZVODNJA II: Radni nalog II, Izdatnica II, Povratnica II i Povrat poluproizvoda
PROIZVODNJA III: Radni nalog za proizvodnju, Izdatnica i Povratnica materijala, Izdatnica i povratnica poluproizvoda

NAČIN UNOSA PODATAKA
Na svim gore navedenim dokumentima osim polja za unos LOT-a i roka trajanja, dodan je i gumb ‘LOT’, klikom na kojeg dobivate tabelu sa svim do sada upisanim LOT brojevima (i/ili rokovima trajanja) za odabrani artikal (materijal). Podaci su sortirani kronološki, na način da je na vrhu najsvježiji podatak. Ako se isti LOT broj spominje u više dokumenata, prikazuje se samo najsvježiji datum.

PRAĆENJE KOLIČINA
Program ne prati odnos primljenih i izdanih količina određenog LOT-a i ne spriječava korisnika da napravi ‘negativno stanje’ pojedinog lota. Cilj ovog modula nije utvrđivanje stanja zaliha, nego evidentiranja stvarnih tokova roba i materijala. Da bi taj podatak bio točan, nužno je da korisnik na dokumentima upisuje stvarne LOT oznake sa artikala koji su predmet obrade, a ne da prati ‘knjigovodstvenu logiku’ stanja zaliha.

Iz navedenog razloga, niti prilikom inventure roba i materijala, ne upisuje se LOT oznaka, i ne vrše se korekcije grešaka u LOT brojevima, ako je do njih došlo.

U modulu Sljedivost nalaze se izvještaji koji u konačnici daju i podatke o prometu i stanju roba/materijala po LOT-ovima, ali ne postoje korektivni dokumenti kojima bi se moglo ispraviti greške u stanju zaliha po lot-ovima. Ipak, korisnici koji to baš žele, uvijek mogu na primci knjižiti storno jednog LOT-a, a redovni ulaz drugog, kako bi ispravili stanje zaliha po LOT-ovima.

PROIZVODNJA
Modul proizvodnja je posebno problematičan za praćenje LOT oznaka, budući da radni nalozi u modulu proizvodnja omogućuju unos više proizvoda odjednom, pa program tek prilikom spremanja radnog naloga izračunava potrebne količine materijala. Radi navedenog, tabela utrošenih materijala nije dostupna korisniku, pa ne možee u nju dopisati podatke o LOT brojevima materijala čija se sljedivost mora pratiti.

Da razrješimo ovaj problem, u modulu Proizvodnja dodali smo dokument ‘Sljedivost proizvodnje’ u kojem se naknadno, nakon što je radni nalog spremljen, mogu dopisati podaci o LOT brojevima materijala koji su upotrebljeni u radnom nalogu. Budući da su podaci o LOT-u upisani naknadno, oni se ne nalaze uključeni u stadardne skladišne kartice materijala, nego se prate izdvojeno, u izvještajima koji u nazivu imaju ‘Potrošnja materijala…’. U standardnim skladišnim karticama, za takve artikle u polju LOT oznake stoji oznaka ”.

Moduli Proizvodnja I i Proizvodnja III nemaju ovaj problem, jer se kod njih izlaz materijala evidentira posebnim izdatnicama, na kojima postoje i polja za upis LOT oznaka, pa se one obrađuju na isti način kao i svi drugi dokumenti.

MALOPRODAJA
Moduli Maloprodaja i Maloprodaja II ne prate sljedivost roba, ali dokumenti za prijenos robe iz malopodaje u veleprodaju i obratno, na sebi imaju polja za upis LOT oznaka i roka trajanja, kako bi informacija o sljedivosti u modulu Robno bila potpuna.

 

Sljedivost

80,00  s PDV-om

SKU: 36705 Kategorija: