Opis grupe

Grupa Upravljanje zalihama namijenjena je korisnicima koji imaju veliki broj artikala na skladištima trgovačke robe, maloprodaje i/ili materijala. Dodavanjem ove grupe dokumenata, proširuju se mogućnosti programa, jer se osnovnom robno-materijalnom poslovanju dodaju još i slijedeće mogućnosti:

– Definiranje minimalnih i maksimalnih zaliha za svaki artikl i za svako skladište i prodavaonicu
– Pregledi artikala koji su ispod minimuma ili iznad zadanog maksimuma
– Automatizirano naručivanje artikala koji su ispod minimalnih vrijednosti zaliha
– Definiranje oznaka polica na kojima se nalaze artikli
– Izrada naloga skladištaru za izdavanje artikala s oznakom police na kojem se svaki od artikala nalazi
– Unos podataka o zamjenskim (alternativnim) artiklima
– Traženje zamjenskih artikala
– Unos podataka o zamjenskim (alternativnim) materijalima
– Traženje zamjenskih materijala

Aktiviranjem ove grupe dokumenata, proširuju se podaci koji se unose u dokumentu Roba/usluga (grupa Robno) odnosno Materijal (grupa Materijalno), i to s informacijama o minimalnim i maksimalnim dopuštenim zalihama, te s oznakom police (regala) na kojoj se nalazi navedeni artikal (materijal). Također, u grupama Robno i Materijalno, pojavljuje se novi dokument, Nalog za izdavanje robe (materijala), na kojem se nalaze podaci o robama i oznaci police na kojoj se nalazi navedena roba.

U samoj grupi Upravljanje zalihama nalaze se dokumenti za unos podataka o zamjenskim artiklima i njihovo pretraživanje, te automatske narudžbenice za robu (i/ili materijal). Također, u grupi se nalaze izvještaji o minimalnim i maksimalnim zalihama, te o artiklima koji su prešli zadane granice.

Na kraju, u modulu postoji i set dokumenata za analizu efikasnosti poslovanja po robama, koji za sve artikle analiziraju cjelokupnu nabavu i prodaju kako bi ti podaci olakšali odlučivanje u procesu upravljanja zalihama.

 

Upravljanje zalihama

80,00  s PDV-om

SKU: 36709 Kategorija: