Opis grupe

Završni račun je grupa dokumenata namijenjena za izradu dokumenata koji su potrebni prilikom izrade završnog računa.

Da biste mogli koristiti dokumente iz modula Završni račun, potrebno je da imate uključen i modul Financijsko, u kojem se nalaze podaci na temelju kojih se radi završni račun.

Većina dokumenata automatski učitava podatke potrebne za obračun. Pri tome je neophodno da putem parametra ‘Kontni plan’ koji se nalazi u većini dokumenata definirate koji kontni plan koristite (RIF ili RRIF).

Automatsko učitavanje usklađeno je s verzijom kontog plana za 2020. godinu, (za RIF i RRIF ).

Završni račun

120,00  s PDV-om

SKU: 36710 Kategorija: