Opis grupe

Grupa Kamate koristi se za obračun kamata.

Obračun kamata je izdvojeni modul, koji ne vrši nikakva knjiženja niti se ne veže na nikakve podatke koji postoje u programu Synesis.

Kamate

60,00  s PDV-om

SKU: 36670 Kategorija: