E-učenje je sadašnjost?!

14. listopada 2016.

U Splitu, 07. listopada imali smo čast i zadovoljstvo sudjelovati na konferenciji „Evolucija obrazovanja upotrebom IKT-a“. Ovaj događaj zapravo je bio diseminacija rezultata projekta „ICT znanstveni laboratorij“, provedenog u partnerstvu gimnazija Gaudeamus – Osijek, Pitagora Split i Filozofskog fakulteta Osijek, a održan je u prostorima Hrvatske gospodarske komore Split.

Naš zadatak na konferenciji bio je predstaviti platformu Loops koju smo nakon višemjesečnog rada u potpunosti prilagodili zahtjevima projekta. Svi digitalni materijali i nastavni sadržaji koji su tijekom projekta izrađeni dostupni su i u sklopu Loops platforme. Dodatno, prema pripremljenim materijalima, oblikovane su interaktivne animacije kroz koje učenici mogu samostalno odrađivati praktične zadatke s tematikom:

1. Razred – Statično oblikovanje sadržaja na mreži
2. Razred – Dinamično oblikovanje sadržaja na mreži
3. Razred – Baze podataka
4. Razred – Izrada sadržaja podržana programiranjem

Ideja je ovakvu platformu ponuditi i drugim zainteresiranim sudionicima u procesu obrazovanja jer tek potpunim uključivanjem okoline možemo dobiti kompletan dinamički obrazovni sustav koji će odgovarati mladim profesionalcima sutrašnjice.

Rasprava koja se povela nakon konferencije išla je upravo u tom smjeru. Dinamičnim razgovorom uključenih profesora srednje škole (Ana Majić, Pitagora) i ravnatelja (Ivica Zelić, Gaudeamus) te fakultetskih profesora (Tomislav Jakopec, Filozofski fakultet u Osijeku, Veljko Popović, Umjetnička akademija u Splitu) i predstavnika realnog sektora (Milan Puvača, Ofir d.o.o.) pokušalo se definirati koji su to izazovi modernog učenja odnosno e-učenja.

Obzirom da smo kao tvrtka poprilično uključeni u srednjoškolsko i akademsko obrazovanje, ali i samostalno provodimo interne edukacije, uvijek je zanimljivo sumirati probleme unutar e-učenja s različitih gledišta.

Općenito govoreći s tehničke strane, ulaganje u platforme za e-učenje više nisu (pre)velike investicije. Postoje besplatni alati, potpomognuti različitim projektima kao što je i Loops.hr ili sustavi otvorenog koda, ali i plaćene verzije sa punom podrškom gdje klijent ovisno o željama i budžetu može naći rješenje za sebe. Svijest o važnosti, mogućnostima i varijacijama barem u određenom segmentu također postoji, no i dalje izostaje veća primjena u svakodnevnoj nastavi.

S jedne strane postoji izazov infrastrukture u Republici Hrvatskoj gdje nisu sve škole opremljene dovoljno dobrom informacijsko komunikacijskom tehnologijom. S druge strane, određeni broj nastavnika iz ovog ili onog razloga nije motiviran za usvajanje novih pristupa u digitalnom učenju. Konačno, bez obzira na statistike koje govore u prilog činjenici o raširenoj uporabi IKTa među mladima, kada je takva vrsta obrazovanja u pitanju, dolazi do nedoumica ili nedostatka želje za korištenjem digitalnih materijala. Ukoliko uz sve to dodamo općenito negativnu atmosferu u hrvatskom obrazovanju uz izniman nedostatak financijskih sredstava lako je zaključiti koliko prepreka se može definirati prije stvarnog uvođenja e-nastave u širi krug hrvatskih škola. Ipak, svijetli primjeri svakako da postoje, a loops.hr i projekt ICT Znanstveni laboratorij je jedan od njih.

Možda najbolja prednost IKTa u obrazovanju je mogućnost personalizacije, odnosno prilagodbe „konzumacije“ sadržaja vremenu i prostoru koji učeniku najviše odgovara. Upravo bi to, uz dostupnost sadržaja na internetu, trebala biti glavna motivacija za mlade. Kako je i na samoj konferenciji u Splitu zaključeno, mladi žive u vremenu dostupnih informacija, no važno je iskoristiti tu činjenicu na najbolji mogući način. Pronalazak vlastite profesionalne strasti uz spremnost na cjeloživotno učenje i usavršavanje sigurno će omogućiti „mjesto po suncem“. Informacijsko komunikacijska tehnologija je ovdje samo oruđe da se taj proces jednostavnije savlada, no njeno shvaćanje je osnovni preduvjet za sudjelovanje u digitalnom društvu – društvu znanja.

Za kraj valja reći kako je ovakvih projekata i konferencija potrebno puno više, a upravo iz razloga podizanja svijesti o važnosti evolucije obrazovnog procesa koji se mora dogoditi već danas, jer e-učenje i potreba proaktivnog shvaćanja edukacije je sadašnjost!

Milan Puvača