Ideja? Praksa? Realizacija? Ofir.

25. svibnja 2018.

Ofir d.o.o. i u 2018. nastavlja sa projektima društvene odgovornosti koji su usmjereni na mlade, njihovu edukaciju i profesionalni razvoj. Svi odjeli poduzeća razmjerno sudjeluju u ovom projektu koji je prošle godine polučio vrlo dobre rezultate.

Društvena odgovornost važna je sastavnica poslovanja Ofira. Svakodnevno se očitaju u predanosti kvaliteti poslovanja, praćenju zahtjeva i potreba klijenata te zaposlenika, razvoju novih usluga, brizi te pomoći lokalnoj zajednici.

Do sada je Ofir u zajednicu ulagao kroz različite radionice, seminare, prakse te donacije. Upravo zbog želje ulaganja u zajednicu koje smo dio, Ofir d.o.o. je 2017. godine pokrenuo program „Ideja? Praksa? Realizacija? Ofir“ kroz koji želimo pomoći studentima da unaprijede svoja znanja i vještine povezane uz IT sektor, te prošire znanja o tržištu rada i mogućim budućim zanimanjima. Praktični je ovo nastavak projekta „Stvaranje filantropske kulture u Hrvatskoj“ koji je rezultat zajedničkog rada Zaklade Slagalica, tvrtke Ofir i drugih sudionika.

Ove godine, Ofir d.o.o. će kroz ovaj projekt ući u mentoriranje pet odabranih studenata. Suradnja će trajati dva mjeseca te će uključivati edukaciju podijeljenu po kategorijama odjeljenja u tvrtki – dva studenta/ice za odjeljenje marketinga, dva student/ica za odjeljenje web developmenta te jedan student/ica za odjeljenje hardware, sukladno poslovima i zadaćama svakog pojedinog odjeljenja:

Marketing (društvene mreže)
– Komunikacija s ključnim klijentima u domeni marketinga.
– Planiranje i realizacija marketinških kampanja te evaluacija istih.
– Pisanje i kreiranje sadržaja te ključnih poruka za komunikacijske kanale klijenata.
– Koordiniranje projekata s ključnim klijentima unutar vremenskih ograničenja, troškova, kvalitete i dogovorenog opsega u svrhu isporuke traženog produkta/rješenja za klijente.

Web development
– Radu na dizajnu web rješenja (korištenje wireframe skiciranja, rad u Photoshopu – „rezanje“ dizajna).
– Programiranju web rješenja ili razvoju web aplikacije (osnovno poznavanje HTML, CSS i Bootstrap strukture, PHP aplikacijska platforma i okruženje).
– Onsite i offsite SEO optimizacija.

Hardware
– Rad na terenu i u uredu na opremi korisnika u smislu IT podrške.
– Instalacija operativnih sustava i pratećih rješenja.
– Dijagnostike kvarova i otklanjanje, zamjena dijelova, pregledi i analize rada mrežnih sustava.
– Korisnička podrška s ciljem razvoja informacijskih sustava klijenata.

Opći cilj

Opći cilj projekta je povećati znanja studenata o načinima rada u IT sektoru te ih educirati o primjeni stečenog znanja u poslovnoj praksi. Uz to, cilj je i povezati studente s tržištem rada na način da dobiju uvid u zanimanja povezana s informatičkim tehnologijama.

Uvjeti za studente prijavitelje

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
1. Redovni / izvanredni studenti završnih godina preddiplomskog (treća godina) ili diplomskog (prva i druga godina) studija sa Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
2. Studenti koji teže praktičnom radu u dinamičnoj okolini informacijsko komunikacijske tehnologije.
3. Prednost kandidatima koji imaju prethodno samostalno iskustvo u primjeni informacijsko komunikacije tehnologije (programiranje web stranica ili aplikacija, održavanje računalne opreme ili digitalni marketing).

Način prijave i selekcija

Svi studenti koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, mogu iskazati interes za sudjelovanje u ovom projektu.

Postupak prijave

Prijava mora biti na hrvatskom i elektronički ispunjena. Samo potpune prijava biti će uzete u obzir. Prijava je potpuna ako sadržava:
1. Popunjenu prijavnicu s podacima o studentu.
2. Potvrdu o studiranju ili presliku indeksa.
3. Životopis (s eventualnim primjerima prethodnih radova).
4. Motivacijsko pismo (max. 600 znakova s razmacima) o razlozima zašto se student prijavljuje na ovaj natječaj; pismo bi trebalo jasno opisivati i obrazlagati sljedeće: – zašto se studenti prijavljuju na projekt i što smatraju da će dobiti sudjelovanjem u projektu, – što su studenti do sada radili vezano uz struku, – što studenti žele naučiti.

Rok za iskazivanje interesa je 15. lipnja 2018., a prijave (prema stavkama 1-4 gore) molimo poslati na elektroničku adresu: info@ofir.hr. Predvidivi datum početka prakse je 01. srpanj 2018.

Dodatne informacije

Ako imate dodatna pitanja, možete ih postaviti elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka roka za iskazivanjem interesa na adresu elektroničke pošte: info@ofir.hr

Odgovori na zaprimljena pitanja bit će objavljeni na web stranici Ofir, podstranica blog, najkasnije tri (3) kalendarska dana prije isteka roka za iskazivanje interesa.

Ofir će sve prijavljene obavijestiti o ishodu postupka odabira i to u roku od 10 dana nakon završnog odabira studenata kojima će biti ponuđeno partnerstvo u sklopu ovog projekta. Dostava obavijesti prijaviteljima odvijat će se elektroničkom poštom. Obavijest će sadržavati kratko obrazloženje postignutog broja bodova. Niti jedan privatni podatak studenta neće biti naknadno korišten u bilo koje svrhe bez njegove izričite privole.

Na web stranicama Ofira bit će objavljene informacije o studentima s kojima s ulazi u partnerstvo, te će se o razvoju projekta i aktivnostima koje se provode redovito pisati na mrežnim stranicama tvrtke.

Pitanja o praksi

1. Možete li navesti vremenski rok provođenja prakse, traje li praksa 8 sati kao radni dan? Cilj prakse je educirati osobu, vidjeti koliko je spremna raditi u polju za koji se opredijelila, a u konačnici ponuditi i nastavak suradnje po završetku prakse. Općenito, ne brojimo sate već se radi o fleksibilnom pristupu u kojem definiramo tjedno vrijeme, ako dva dana u tjednu imate ispite, ne očekujemo dolazak. Postoji mogućnost i udaljenog rada u pojedinim slučajevima. Ukratko, stvar je dogovora koliko možete vremena posvetiti praksi, a na osnovu toga radimo tjedni/mjesečni plan.

2. Također, je li riječ o radu u smjenama (jutarnja, međusmjena popodnevna) i postoji li mogućnost dogovora da se recimo radi samo ujutro tj.prijepodne? Radimo isključivo u prvoj smjeni, u pravilu od 8 do 16 sati.

3. Je li riječ o volonterskom radu ili postoji nekakva simbolična nadoknada? Praksa je na volonterskoj bazi s mogućnošću nastavka suradnje u obliku studentskog ugovora ili zaposlenja.

4. Nakon odrađene prakse, izdajete li kakvu potvrdu/certifikat koji možda možemo priložiti uz životopis jednog dana? Izdajemo potvrdu o obavljanim poslovima i mišljenje mentora.