Kako postaviti e-mail?

28. srpnja 2023.

Zbog velikog broja upita klijenata odlučili smo vas korak po korak provesti kroz proces postavljanja e-maila na vaše računalo te vam ukazati na osnovne zamke koje trebate izbjeći.

Dio privatnih, ali i poslovnih korisnika, upotrebljava Gmail i u tim slučajevima ove stvari možete mirno preskočiti. Ipak, u slučaju da ćete u svoj Gmail podesiti “vanjski” e-mail ili pak koristite domenu za vaše elektronske poruke – sljedeći redovi, mogu vam pomoći u tajnama postavljanja. Ono što je važno za znati jest da krivo podešene specifikacije mogu uzrokovati proglašavanje vaše e-poruke neželjenom (spamom), stoga je povećani oprez potreban.

Koji protokol izabrati – IMAP ili POP?

Prvo što trebate odlučiti pri postavljaju e-maila je protokol koji ćete postaviti. POP i IMAP su protokoli koji omogućuju pristupanje serveru, odnosno čitanje, primanje i slanje e-mail poruka s raznim e-mail programima. Osnovna razlika je što POP funkcionira na način da preuzima elektronsku poštu sa servera na lokalno računalo, dok IMAP ne preuzima elektronsku poštu u cijelosti već samo zaglavlja. POP protokol internet vezu treba samo za slanje i skidanje poruka koje nakon preuzimanja možete čitati bez internet veze, a on poruke briše sa servera i tako štedi prostor. Iako IMAP treba stalnu internet vezu za čitanje i pisanje e-mailova prednost je što se one uvijek nalaze na serveru i dostupne su s bilo koje lokacije.

IMAP vs. POP

Ovim se karakteristikama vodite pri odabiru protokola koji ćete postaviti na svoj email. Ukoliko imate malo prostora na serveru, želite sastavljati poruke kada niste na internetu i pristupate im samo s jednog uređaja, onda je POP protokol pravi izbor za vas. Ukoliko pak imate stalnu Internet vezu, više ljudi prati isti e-mail, želite imati kvalitetan backup ili pak imate malo prostora na svom računalu ili tabletu, IMAP protokol će vam bolje odgovarati.

Postavljanje Email postavki

Nakon što ste odabrali protokol, u programu za čitanje pošte koji želite koristiti pokrenite dodavanje Email računa. Određeni će programi od vas zahtijevati da izaberete e-mail adresu koju želite kreirati i pri tome će vam predložiti Gmail, Outlook ili slično. U tom slučaju potražite gumb za kreiranje vašeg postojećeg e-maila, POP3 e-maila ili link za ručno kreiranje.

Postavke unosite redom i obavezno ih zapamtite!

Dolazni server: mail.vasa-domena.hr (com ili eu, ovisno koju ste domenu kupili)
Odlazni server: ista adresa kao dolazni server (mail.vasa-domena.hr)
E-mail account: ovdje upišite korisničko ime koje je kreirano u cPanelu. Najčešće je to vaš e-mail: ime@vasa-domena.hr
Lozinka: upišite lozinku koju koristite za svoj e-mail

Obratite pažnju na to da neki programi nude svoju konfiguraciju na temelju vaše e-mail adrese, naprimjer korisničko ime bez domene ili server za slanje smtp.vasa-domena.hr. To obavezno ispravite i izaberite ručnu konfiguraciju te upišite ranije navedene e-mail postavke.

HTTP i SSL

Email promet najbolje je kriptirati te vam savjetujemo da izaberete SSL. Ukoliko STARTTLS ili SSL ne prolaze vjerojatno je problem u tome što je za nove hosting pakete potrebno pričekati nekoliko sati radi kreiranja besplatnog SSL ceftifikata. U tom slučaju izaberite promet bez kriptiranja jer enkripciju možete naknadno postaviti.

Nakon što smo postavili osnovne postavke, za slanje e-mailova morate se autorizirati. U postavkama odlaznog servera potražite autorizacija i izaberite identifikaciju lozinkom (to je lozinka Vašeg e-maila). U polje ime upisujete ime ili naziv tvrtke za koje želite da primatelji vide ispred vaše e-mail adrese, dok u polje e-mail upisujete svoju točnu adresu.

Praktičan savjet

Prije početka korištenja vašeg novopodešenog e-mail klijenta provjerite kako izgleda vaša poruka kada se pošalje. Posebnu pažnju obratite na polje “od:” (eng: “from”) gdje se očekuje vaše ime i prezime (opcionalno i firma).

Provjerite koje su mogućnosti potpisa u vašem e-mail pregledniku i upišite osnovne podatke. Sigurno ćete ponekad zaboraviti završiti e-mail s potpisom, pa što vam tehnologija ne bi pomogla i u tome?

Za one koji žele znati više

Što je SMTP autentikacija?

SMTP autentikacija je način autoriziranja korisnika prilikom slanja e-maila kojim dokazujete poslužitelju da ste to zaista vi kada šaljete elektroničku poštu. Zbog sve većeg broja spam poruka koje zatrpavaju servere, mnogi od njih počinju odbijati poruke koje dolaze od “neidentificiranog” pošiljatelja te je iz tog razloga potrebno uključiti autentifikaciju. Jednostavno rečeno, to je samo korisničko ime i lozinka koji vas identificira na serveru i omogućava da pošaljete e-mail.

Dodatne postavke na razini domene “vasa-domena.hr”

Uzimajući u obzir sve rigoroznije provjere odnosno filtriranja prometa neželjene pošte, dobro je uložiti nešto dodatnog vremena i na razini domene provjeriti:

  • SPF zapis (Sender Policy Framework) je mehanizam za autentifikaciju e-pošte koji pomaže u sprečavanju lažnog prikazivanja pošiljatelja u e-mail porukama. To je vrsta zapisa na domeni koji sadrži informacije o tome koji su poslužitelji ovlašteni slati e-poštu za određenu domenu.
  • DKIM zapis (DomainKeys Identified Mail) je dodatni mehanizam za provjeru e-pošte koji pomaže u sprječavanju lažiranja pošiljatelja u e-mail porukama. To je kriptografska tehnologija koja omogućuje potpisivanje e-pošte s digitalnim ključem povezanim s domenom pošiljatelja.
  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) je još jedan sigurnosni mehanizam korišten s ciljem autentifikacije pošiljatelja i smanjenja rizika od pokušaja prevare (phishinga i spoofinga).
    Mehanizam kombinira SPF i DKIM zapise, omogućujući primateljima e-pošte provjeru i verifikaciju autentičnosti dolaznih e-mail poruka. Također, DMARC pruža smjernice o tome kako se postupati s e-mail porukama koje ne prolaze autentifikaciju.

Prilikom primanja e-pošte, primatelj (i njegov e-mail klijent) mogu provjeriti spomenute zapise kako bi utvrdili je li dolazna poruka zaista poslana s legitimnih poslužitelja.

Savjet za kraj

Nakon što ste ponosno postavili sve potrebne parametre iskoristite jednostavan alat Mailgenius koji će vam rado provjeriti odgovaraju li sve postavke suvremenim trendovima sigurnosti koje internet današnjice stavlja pred naše poslovanje.

U slučaju da smo vas izgubili tijekom teksta ili trebate pomoć – Ofirov tim vam stoji na raspolaganju za sve e-mail izazove!

 

Ana Božić