Praksa u Ofir-u, karijera u IT-u

16. svibnja 2019.

I ove godine otvoren je natječaj za ljetne prakse u trajanju od 2 mjeseca, za čak 5 studenata.

Natječaj se odnosi na edukaciju podijeljenu po kategorijama odjeljenja u tvrtki – dva studenta/ice za odjeljenje marketinga, dva student/ica za odjeljenje web developmenta te jedan student/ica za odjeljenje hardver, sukladno poslovima i zadaćama svakog pojedinog odjeljenja:

Marketing (društvene mreže)

  • Komunikacija s ključnim klijentima u domeni marketinga.
  • Planiranje i realizacija marketinških kampanja te evaluacija istih.
  • Pisanje i kreiranje sadržaja te ključnih poruka za komunikacijske kanale klijenata.
  • Koordiniranje projekata s ključnim klijentima unutar vremenskih ograničenja, troškova, kvalitete i dogovorenog opsega u svrhu isporuke traženog produkta/rješenja za klijente.

Web development

  • Radu na dizajnu web rješenja (korištenje wireframe skiciranja, rad u Photoshopu – „rezanje“ dizajna).
  • Programiranju web rješenja ili razvoju web aplikacije (osnovno poznavanje HTML, CSS i Bootstrap strukture, PHP aplikacijska platforma i okruženje).
  • Onsite i offsite SEO optimizacija.

Hardver

  • Rad na terenu i u uredu na opremi korisnika u smislu IT podrške.
  • Instalacija operativnih sustava i pratećih rješenja.
  • Dijagnostike kvarova i otklanjanje, zamjena dijelova, pregledi i analize rada mrežnih sustava.
  • Korisnička podrška s ciljem razvoja informacijskih sustava klijenata.

Opći cilj programa

Opći cilj programa je povećati znanja studenata o načinima rada u IT sektoru te ih educirati o primjeni stečenog znanja u poslovnoj praksi. Uz to, cilj je i povezati studente s tržištem rada na način da dobiju uvid u zanimanja povezana s informatičkim tehnologijama.

Uvjeti za studente prijavitelje

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  1. Redovni / izvanredni studenti završnih godina preddiplomskog (treća godina) ili diplomskog (prva i druga godina) studija sa Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
  2. Studenti koji teže praktičnom radu u dinamičnoj okolini informacijsko komunikacijske tehnologije.
  3. Prednost kandidatima koji imaju prethodno samostalno iskustvo u primjeni informacijsko komunikacije tehnologije (programiranje web stranica ili aplikacija, održavanje računalne opreme ili digitalni marketing).

Način prijave i selekcija

Svi studenti koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, mogu iskazati interes za sudjelovanje u ovom projektu.

Postupak prijave

Prijava mora biti na hrvatskom i elektronički ispunjena. Samo potpune prijava biti će uzete u obzir. Prijava je potpuna ako sadržava:

  1. Popunjenu prijavnicu s podacima o studentu.
  2. Potvrdu o studiranju ili presliku indeksa.
  3. Životopis (s eventualnim primjerima prethodnih radova).
  4. Motivacijsko pismo (max. 600 znakova s razmacima) o razlozima zašto se student prijavljuje na ovaj natječaj; pismo bi trebalo jasno opisivati i obrazlagati sljedeće: – zašto se studenti prijavljuju na projekt i što smatraju da će dobiti sudjelovanjem u projektu, – što su studenti do sada radili vezano uz struku, – što studenti žele naučiti.

Rok za iskazivanje interesa je 15. lipnja 2019., a prijave (prema stavkama 1-4 gore) molimo poslati na elektroničku adresu: info@ofir.hr. Predvidivi datum početka prakse je 01. srpanj 2019.

Dodatne informacije

Ako imate dodatna pitanja, možete ih postaviti elektroničkim putem najkasnije 5 dana prije isteka roka za iskazivanjem interesa na adresu elektroničke pošte: info@ofir.hr

Odgovori na zaprimljena pitanja bit će objavljeni na web stranici Ofir, podstranica blog, najkasnije tri (3) kalendarska dana prije isteka roka za iskazivanje interesa.

Ofir će sve prijavljene obavijestiti o ishodu postupka odabira i to u roku od 10 dana nakon završnog odabira studenata kojima će biti ponuđeno partnerstvo u sklopu ovog projekta. Dostava obavijesti prijaviteljima odvijat će se elektroničkom poštom. Obavijest će sadržavati kratko obrazloženje postignutog broja bodova. Niti jedan privatni podatak studenta neće biti naknadno korišten u bilo koje svrhe bez njegove izričite privole.

Na web stranicama Ofira bit će objavljene informacije o studentima s kojima se ulazi u partnerstvo, te će se o razvoju projekta i aktivnostima koje se provode redovito pisati na mrežnim stranicama tvrtke.

Pitanja o praksi

  1. Možete li navesti vremenski rok provođenja prakse, traje li praksa 8 sati kao radni dan? Cilj prakse je educirati osobu, vidjeti koliko je spremna raditi u polju za koji se opredijelila, a u konačnici ponuditi i nastavak suradnje po završetku prakse. Općenito, ne brojimo sate već se radi o fleksibilnom pristupu u kojem definiramo tjedno vrijeme, ako dva dana u tjednu imate ispite, ne očekujemo dolazak. Postoji mogućnost i udaljenog rada u pojedinim slučajevima. Ukratko, stvar je dogovora koliko možete vremena posvetiti praksi, a na osnovu toga radimo tjedni/mjesečni plan.
  2. Također, je li riječ o radu u smjenama (jutarnja, međusmjena popodnevna) i postoji li mogućnost dogovora da se recimo radi samo ujutro tj.prijepodne? Radimo isključivo u prvoj smjeni, u pravilu od 8 do 16 sati.
  3. Je li riječ o volonterskom radu ili postoji nekakva simbolična nadoknada? Praksa je na volonterskoj bazi s mogućnošću nastavka suradnje u obliku studentskog ugovora ili zaposlenja.
  4. Nakon odrađene prakse, izdajete li kakvu potvrdu/certifikat koji možda možemo priložiti uz životopis jednog dana? Izdajemo potvrdu o obavljanim poslovima i mišljenje mentora.

Priča programa  „Ideja? Praksa? Realizacija? Ofir“ započela je 2017. godine. Vaša karijera može započeti već danas.

Unaprijedite svoja znanja, pronađite se, uhvatite mogućnost zaposlenja!

Ofir

Pratite nas na društvenim mrežama!