Podsjetnik na prelazak na Google Analytics 4

22. rujna 2022.

Ranije ove godine Google je najavio kako će od 1. srpnja 2023. Universal Analytics prestati s prikupljanjem podataka te će se ti podaci moći vidjeti samo u novom sučelju, odnosno u Google Analytics 4.

Što to točno znači za nas? Ako nemate postavljenu novu analitiku (GA4) u trenutku kada Universal Analytics prestane prikupljati podatke, odnosno prije početka 2023. godine, tijekom iduće godine nećete imati kompletan set podataka za cijelu godinu. Primjerice, ukoliko počnete koristiti Google Analytics 4 u lipnju, podatke nećete moći spojiti s podacima od ranije iz Universal Analyticsa pa samim time nećete imati kompletirani set podataka za 2023. godinu.

Universal Analytics i Google Analytics 4, premda se “na oko” možda ne čini tako, dva su različita alata s različitim setovima podataka. Podaci se iz jednog sučelja ne mogu prebaciti u drugo, stoga je potrebno što prije postaviti novi alat za prikupljanje podataka te ga dodatno prilagoditi u slučaju da Universal Analytics ima posebne prilagodbe za praćenje.

U ovome tekstu nećemo se detaljno baviti razlikama Universal Analyticsa i Google Analyticsa 4 nego ćemo skrenuti pažnju na ono što će vas dočekati kad se prebacite na GA4 (ako već niste.) Više informacija možete pronaći na službenoj stranici za podršku GA4:

Neke od temeljnih razlika između Universal Analyticsa i Google Analyticsa 4

  • GA4 temelji se na događajima u odnosu na UA koji je temeljen na sesiji
  • GA4 ima veću fleksibilnost i prilagodbu
  • Razlika u izvještajima kod GA4

Google Analytics temelji se na događajima

Universal Analytics koristi praćenje “temeljeno na kolačićima”. Kada se kolačić pohrani u preglednik vašeg posjetitelja, sesija počinje i vi možete pratiti ponašanje korisnika na vašem webu.
Google Analytics 4 i dalje koristi kolačiće za razlikovanje posjetitelja, što uključuje kolačiće prve strane, ali osim toga, koristi i Google signale. Umjesto praćenja sesija i pogodaka, sve što se događa dok je posjetitelj na vašem webu ili u aplikaciji prati se kao događaj.

Zbog toga se zove “model temeljen na događajima” i tako se postiže fleksibilnost GA4 te je moguće integrirati podatke s weba i aplikacije u jedan analitički alat.

GA4 home sučelje

Google Analytics 4 razlika u metrikama

Prva razlika koju možemo primijetiti kod Google Analyticsa 4 u odnosu na Universal Analytics je razlika u samome sučelju. U segmentu “izvješća” naći ćete unaprijed definirana izvješća podijeljena u dvije grupe: životni ciklus i korisnička grupa. Životni ciklus sastoji se od poznatih mapa kao što su Akvizicija, Konverzije koje se sada nazivaju Monetizacija i Ponašanje koje se sada naziva Angažman. Publika je sada izdvojena u sasvim drugu skupinu – Korisnici.

Universal Analytics ističe Ukupni broj korisnika (prikazano kao Korisnici) u većini izvješća, dok se GA4 fokusira na Aktivne korisnike (također prikazano kao Korisnici). Dakle, dok se pojam Korisnici čini istim, izračun za ovu metriku razlikuje se između UA i GA4 jer UA koristi Ukupni broj korisnika, a GA4 koristi Aktivne korisnike. GA4 omogućuje vam jedinstvene uvide u ponašanje korisnika, primjerice kada su vaši mjesečno aktivni korisnici posljednji put kupili proizvod s vaše web lokacije ili kada su zadnji put bili u interakciji s vašom aplikacijom.

Općenito, prikazi stranice trebali bi biti približno slični između UA i GA4, budući da se Googleova oznaka aktivira na svakoj stranici i generira prikaz stranice. ​​​​Međutim, razlike mogu varirati ovisno o filterima koje ste možda postavili u Universal Analyticsu ili Google Analyticsu 4.

Google podrška kaže da Universal Analytics prati prikaze zaslona u zasebnim entitetima specifičnim za mobilne uređaje, dok GA4 kombinira podatke s weba i aplikacije u istom entitetu. Ako pratite podatke weba i aplikacije u svom GA4 entitetu, svakako uzmite u obzir dodatni promet aplikacije kada uspoređujete mjerne podatke prikaza stranica između ta dva.

GA4 izvještaj

Broj kupnji na webu trebao bi se dobro podudarati. Nikada ne očekujemo da će svi događaji biti savršeno prikupljeni, a događaji kupnje nisu iznimka od tog pravila, međutim ti su događaji atomski i kritični pa bi se brojevi događaja trebali blisko podudarati za UA/GA4.

Parametar transaction_id, ako se ne primjenjuje dosljedno i ispravno, može stvoriti primjetne razlike prilikom usporedbe podataka. U svrhu kvalitete podataka i usporedbe, osigurajte da se ti podaci prikupljaju dosljedno u skladu s dokumentacijom.

Obvezno upotrijebite sve potrebne parametre za implementaciju GA4 e-trgovine (kao i za UA) kako biste osigurali da se podaci o e-trgovini pravilno bilježe.

Ukoliko niste sigurni koju verziju Google Analytics alata trenutno koristite ili trebate bilo kakvu pomoć obratite nam se kako bismo Vam pomogli u provjeri i eventualnoj prilagodbi ako već niste prešli na Google Analytics 4.

Adriana Perić