Ideja? Praksa? Realizacija? Ofir.

3. ožujka 2017.

Ofir d.o.o. je tvrtka koja se bavi izradom i razvojem web stranica i aplikacija poput Internet kontrola proizvodnje te održavanjem računalnih sustava i podrške i e-marketingom.

Sukladno viziji i misiji tvrtke želimo svoje poslovanje uskladiti s najvišim europskim i svjetskim standardima. Društvena odgovornost važna je sastavnica poslovanja Ofira. Društvena odgovornost očituje se u predanosti kvaliteti u poslovanju, praćenju zahtjeva i potreba klijenata i zaposlenika, razvoju novih usluga, brizi te pomoći lokalnoj zajednici.

Do sada je Ofir u zajednicu ulagao kroz različite radionice, seminare, prakse te donacije. Upravo zbog želje da se ulaže u zajednicu koje smo dio, Ofir d.o.o. je pokrenuo program „Ideja? Praksa? Realizacija? Ofir“. kroz koji želimo pomoći studentima da unaprijede svoja znanja i vještine povezane uz IT sektor, te prošire znanja o tržištu rada i mogućim budućim zanimanjima. Tvrtka Ofir d.o.o. je od veljače 2016. godine i dio EU projekta „Stvaranje filantropske kulture u Hrvatskoj“ u sklopu kojeg radi na izradi individualnog modela strateške korporativne filantropije. Ovaj „Poziv na iskazivanje interesa“ je rezultat zajedničkog rada Zaklade Slagalica i Ofir d.o.o. u okviru navedenog projekta.

Ofir d.o.o. će kroz ovaj projekt ući u mentoriranje četiri odabrana studenta/ice. Suradnja će trajati dva mjeseca te će uključivati edukaciju studenata podijeljenu po kategorijama odjeljenja u tvrtki – dva studenta/ice za odjeljenje marketinga, jedan student/ica za odjeljenje web developmenta, jedan student/ica za odjeljenje hardware, sukladno poslovima i zadaćama svakog pojedinog odjeljenja:

Marketing (društvene mreže):
– Komunikacija s ključnim klijentima u domeni marketinga.
– Planiranje i realizacija marketinških kampanja te evaluacija istih.
– Pisanje i kreiranje sadržaja te ključnih poruka za komunikacijske kanale klijenata.
– Koordiniranje projekata s ključnim klijentima unutar vremenskih ograničenja, troškova, kvalitete i dogovorenog opsega u svrhu isporuke traženog produkta/rješenja za klijente.

Web development:
– Radu na dizajnu web rješenja (korištenje wireframe skiciranja, rad u Photoshopu – „rezanje“ dizajna).
– Programiranju web rješenja ili razvoju web aplikacije (osnovno poznavanje HTML, CSS i Bootstrap strukture, PHP aplikacijska platforma i okruženje).
– Onsite i offsite SEO optimizacija.

Hardware:
– Rad na terenu i u uredu na opremi korisnika u smislu IT podrške.
– Instalacija operativnih sustava i pratećih rješenja.
– Dijagnostike kvarova i otklanjanje, zamjena dijelova, pregledi i analize rada mrežnih sustava.
– Korisnička podrška s ciljem razvoja informacijskih sustava klijenata.

Opći cilj

Opći cilj projekta je povećati znanja studenata o načinima rada u IT sektoru te ih educirati o primjeni stečenog znanja u poslovnoj praksi. Uz to, cilj je i povezati studente s tržištem rada na način da dobiju uvid u zanimanja povezana s informatičkim tehnologijama.

Uvjeti za studente prijavitelje

Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
1. Redovni / izvanredni studenti završnih godina preddiplomskog (treća godina) ili diplomskog (prvia i druga godina) studija sa Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
2. Studenti koji teže praktičnom radu u dinamičnoj okolini informacijsko komunikacijske tehnologije.
3. Prednost kandidatima koji imaju prethodno samostalno iskustvo u primjeni informacijsko komunikacije tehnologije (programiranje web stranica ili aplikacija).

Način prijave i selekcija

Svi studenti koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, mogu iskazati interes za sudjelovanje u ovom projektu.

Postupak prijave

Prijava mora biti na hrvatskom i elektronički ispunjena. Samo potpune prijava biti će uzete u obzir.

Prijava je potpuna ako sadržava:
1. Popunjenu prijavnicu s podacima o studentu.
2. Potvrdu o studiranju.
3. Životopis (s eventualnim primjerima prethodnih radova).
4. Motivacijsko pismo (max. 1000 znakova s razmacima) o razlozima zašto se student prijavljuje na ovaj natječaj; pismo bi trebalo jasno opisivati i obrazlagati sljedeće:
– zašto se studenti prijavljuju na projekt i što smatraju da će dobiti sudjelovanjem u projektu,
– što su studenti do sada radili vezano uz struku,
– što studenti žele naučiti.

Rok za iskazivanje interesa je 24. ožujka 2017., a prijave (prema stavkama 1-4 gore) molimo poslati na elektroničku adresu: info@ofir.hr

Dodatne informacije

Ako imate dodatna pitanja, možete ih postaviti elektroničkim putem najkasnije 10 dana prije isteka roka za iskazivanjem interesa na adresu elektroničke pošte: info@ofir.hr

Odgovori na zaprimljena pitanja bit će objavljeni na web stranici Ofir, podstranica blog, najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije isteka roka za iskazivanje interesa.

Ofir će sve prijavljene obavijestiti o ishodu postupka odabira i to u roku od 10 dana nakon završnog odabira studenata kojima će biti ponuđeno partnerstvo u sklopu ovog projekta. Dostava obavijesti prijaviteljima odvijat će se elektroničkom poštom. Obavijest će sadržavati kratko obrazloženje postignutog broja bodova.

Na web stranicama Ofira bit će objavljene informacije o studentima s kojima s ulazi u partnerstvo, te će se o razvoju projekta i aktivnostima koje se provode redovito pisati na mrežnim stranicama tvrtke.

Ofir

Pratite nas na društvenim mrežama!