CloudOS MVP Roadshow – Microsoft predavanje

31. ožujka 2014.

Još jedno u nizu zanimljivih predavanja Microsofta održalo se ovog puta u Osijeku 24.03.2014 u Microsoft Inovation Center, u BIOSu. Pod nazivom CloudOS MVP Roadshow predavač nas je uputio u svježe teme po pitanju Microsoftovih tehnologija u oblaku. U prvom redu to se odnosilo na Microsoft Office 365 – mogućnosti pristupa sa svih računala (sa internet pristupom), povezanost e-mailova i sinkronizacije u realnom vremenu. Nadalje, općeniti trend korištenja resursa u oblaku, jasno, prati i Microsoft. Više informacija smo tako saznali o najmu “oblaka” i aplikacija te mogućnosti grafičkog dizajna sa “strojevima”“” u oblaku. Kao posebno zanimljiva mogućnost istaknuta je kontrola cijelog računalnog sustava iz web sučelja. Ovisno o dozvolama, administrator može upravljati sa pojedinim radnim stanicama ili grupiranom opremom odjednom – posebno praktično kada su u pitanju veći mrežni i računalni sustavi.

Sve u svemu, predavanje je ponovno demonstriralo potencijale i mogućnosti koje Microsoft posjeduje. Ipak, radilo se o segmentu rješenja prilične cjenovne zahtjevnosti, za srednje i velike tvrtke, koje su konkretno na našem području nažalost malobrojnije. Veselimo se novim sličnim radionicama koje se trudimo pratiti kako bi klijentima osigurali što bolju podršku u korak s novim tehnologijama.

Davor Petrušić