Studentska praksa u marketingu

26. siječnja 2023.

POZIV KREATIVCIMA ZA STUDENTSKU PRAKSU U OFIRU!
‼️ DIGITALNI MARKETING ‼️

✅ 24/7 na društvenim mrežama
✅ otvorena i komunikativna osoba
✅ odgovorna i pouzdana osoba

Ako možeš staviti kvačicu na gore navedene karakteristike, imaš sve preduvjete za prijavu na praksu!
Za više informacija i prijave, klik na link.

Uvjeti prijave
Na natječaj se mogu prijaviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
1. Redovni / izvanredni studenti preddiplomskog ili diplomskog studija.
2. Studenti koji teže praktičnom radu u dinamičnoj okolini informacijsko komunikacijske tehnologije.

Način prijave i selekcija
Svi studenti koji zadovoljavaju gore navedene uvjete, mogu iskazati interes za sudjelovanje u ovom projektu.

Postupak prijave
Prijava mora biti na hrvatskom jeziku i elektronički ispunjena. Samo potpune prijave bit će razmotrene.
Prijava je potpuna ako sadržava:
1. Popunjenu prijavnicu s podacima o studentu.
2. Potvrdu o studiranju.
3. Životopis (s eventualnim primjerima prethodnih radova ako ih imate).
4. Motivacijsko pismo (max. 1000 znakova s razmacima) o razlozima zašto se student prijavljuje na ovaj natječaj; pismo bi trebalo jasno opisivati i obrazlagati sljedeće:
– zašto se prijavljujete na studentsku praksu,
– što ste do sada radili vezano uz digitalni marketing i što općenito znate o tome,
– što biste željeli naučiti kod nas.

Ofir

Pratite nas na društvenim mrežama!