Važnost projektnog menadžmenta u suvremenom poslovanju

3. listopada 2019.

U suvremenom poslovanju, važnim resursom smatra se znanje pretvaranja ideja i strategija u gotove proizvode i usluge koje zadovoljavaju potrebe tržišta i potiču rast poduzeća. Različite tehnike i pristupi projektnog menadžmenta odražavaju se na provedbu i realizaciju postavljenih ciljeva.

Važnost projektnog menadžmenta u suvremenom poslovanju ističe Institut za projektni menadžment, koji svake godine provodi svjetsko istraživanje o upravljanju projektima. Posebice se naglašava važnost agilnog pristupa upravljanja projektima, koji ima najveću stopu efikasnosti u današnjem dinamičnom i visoko konkurentskom okruženju. Agilni projektni menadžment je način upravljanja projektima koji se fokusira na ranu isporuku poslovne vrijednosti te kontinuirano poboljšavanje proizvoda i procesa na projektima. On obuhvaća fleksibilnost opsega i ulaganje u timove te isporuku kvalitetnih i testiranih proizvoda koji odražavaju potrebe kupaca. Kako bi se izbjegle zablude o tome što agilno predstavlja, definirane su četiri vrijednosti koje treba više cijeniti, a to su:

  • Ljudi i njihovi međusobni odnosi nego procesi i oruđa;
  • Upotrebljivo programsko rješenje nego iscrpna dokumentacija;
  • Suradnja s naručiteljem nego pregovaranje oko ugovora;
  • Reagiranje na promjene nego ustrajanje na planu.

Ove godine, praktikantica Marina Glumac, za potrebe svog diplomskog rada, provela je istraživanje o primjeni agilnog projektnog menadžmenta u Ofiru. Nakon dva mjeseca intenzivnog rada na praksi, rezultati su tu i možemo ponosno reći kako smo jedna od tvrtki koja ima agilno poslovanje!

Mala poduzeća u IT sektoru često nemaju dovoljno ljudskog kapitala da kreiraju samoorganizirajuće timove i time stave ljude i međuljudske odnose ispred procesa. U Ofiru znamo da su zaposlenici najvrjedniji resurs. Iznimnu važnost pridodajemo tome da u svakom trenutku znamo tko radi na kojem projektu, koje zadatke i koliko vremena ulaže. Sve ovo mjerimo kroz Clockify i Asanu.

Agilno poslovanje je ujedno i digitalno poslovanje. Kao informatička tvrtka, digitalizirali smo naše poslovanje kako bi postigli maksimalnu efikasnost. Kvalitetan ERP sustav, brza i jednostavna komunikacija, lako mjerenje uloženog vremena, točna raspodjela zadataka samo su neki od primjera kako smo oblikovali poslovanje ovdje u Ofiru.  Za treću vrijednost agilnog poslovanja, ističe se važnost suradnje s klijentima i fleksibilnost ugovora. U Ofiru ugovor sastavljamo kao temelj za naplatu obavljenog posla i kao osiguranje. No, od samog početka projekta mi kontinuirano surađujemo s klijentima. U početku je suradnja isključivo orijentirana između projektnog menadžera i klijenta, no u kasnijim fazama klijent svoje zahtjeve upućuje izravno projektnom timu. Naposljetku biti agilan znači prilagođavati se promjenama.

Tvrtka se može prilagođavati promjenama samo ako primjenjuje agilni pristup upravljanja projektima koji se temelji na iteracijama. Zato uvijek nastojimo uključiti klijenta u projektne aktivnosti te je iznimno važno primijeniti iterativni pristup. Bez ovakvog pristupa ne bismo imali efikasnu komunikaciju s klijentom i potrebne povratne informacije o zahtjevima projekta koji se nerijetko mijenjaju.

Za potrebe agilnog upravljanja projektima kreirane su metodologije kao Scrum i Kanban koje nastoje poduzećima olakšati implementaciju agilnog poslovanja. No, poduzeće može biti agilno i bez primjene ovih metodologija. Svrha agilnog pristupa je da organizacija kao cjelina, na svim svojim razinama, bude otvorena prema promjenama i izazovima uzrokovanim raznim vanjskim čimbenicima (rast poduzeća, jačanje konkurencije, dinamično tržište, razvoj novih tehnologija), ali i unutarnjim čimbenicima (konflikt među zaposlenicima, kreiranje jedinstvene kulture organizacije i sl.). Ovdje u Ofiru želimo kreirati fleksibilnu organizacijsku kulturu koja će za temeljnu vrijednost imati agilni pristup prema nadolazećim promjenama i novim izazovima.

Ofir

Pratite nas na društvenim mrežama!